0
Ваш кошик

Правила та умови

Користувацька угода

  1. Ця Угода визначає умови використання Користувачами матеріалів і сервісів сайту tintin.in.ua (далі — «Сайт»).

Загальні умови

1.1. Використання матеріалів і сервісів Сайту регулюється нормами чинного законодавства України.

1.2. Ця Угода є публічною офертою. Отримуючи доступ до матеріалів Сайту Користувач вважається таким, що приєднався до даної Угоди.

1.3. Адміністрація Сайту має право у будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цієї Угоди. Такі зміни набувають чинності після закінчення 3 (Трьох) днів з моменту розміщення нової версії Угоди на сайті. При незгоді Користувача з внесеними змінами він зобов’язаний відмовитися від доступу до Сайту, припинити використання матеріалів і сервісів Сайту.

Зобов’язання Користувача

2.1. Користувач погоджується не робити дій, які можуть розглядатися такими, що порушують українське законодавство або норми міжнародного права, у тому числі у сфері інтелектуальної власності, авторських і/або суміжних правах, а також будь-яких дій, які приводять або можуть привести до порушення нормальної роботи Сайту і сервісів Сайту.

2.2. Використання матеріалів Сайту без згоди правовласників не допускається. Для правомірного використання матеріалів Сайту потрібне укладення ліцензійних договорів (отримання ліцензій) від Правовласників.

2.3. При цитуванні матеріалів Сайту, включаючи авторські твори, що охороняються, посилання на Сайт обов’язкове.

2.4. Коментарі та інші записи Користувача на Сайті не повинні вступати в протиріччя з вимогами законодавства України і загальноприйнятих норм моралі і моральності.

2.5. Користувач попереджений про те, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності за відвідування і використання ним зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть міститися на сайті.

2.6. Користувач згоден з тим, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності і не має прямих або непрямих зобов’язань перед Користувачем у зв’язку з будь-якими можливими або виниклими втратами або збитками, пов’язаними з будь-яким змістом Сайту, реєстрацією авторських прав і відомостями про таку реєстрацію, товарами або послугами, доступними на або отриманими через зовнішні сайти або ресурси або інші контакти Користувача, в які він вступив, використовуючи розміщену на Сайті інформацію або посилання на зовнішні ресурси.

2.7. Користувач приймає положення про те, що усі матеріали і сервіси Сайту або будь-яка їх частина можуть супроводжуватися рекламою. Користувач згоден з тим, що Адміністрація Сайту не несе жодної відповідальності і не має жодних зобов’язань у зв’язку з такою рекламою.

Персональні дані

3.1. При Реєстрації на Сайті та користуванні Послугами Користувач надає інформацію щодо себе, яку Адміністрація Сайту вправі використовувати для виконання своїх зобов’язань перед Користувачем. Відповідальність за точність та достовірність представлених даних несе Користувач.

3.2. Розміщуючи на Сайті свої персональні дані, Користувач підтверджує, що робить це добровільно, а також що він добровільно надає їх Адміністрації Сайту для обробки. У разі якщо Користувач не згоден з вищевказаними умовами, він не повинен використовувати Сайт.

3.3. Надаючи свої персональні дані, Користувач дає Адміністрації Сайту свою добровільну згоду на обробку і використання своїх персональних даних згідно Закону України від «Про захист персональних даних» (надалі — «Закон»), у цілях, визначених Договором.

3.4. Якщо Користувач не бажає, щоб його персональні дані оброблялися, то він повинен письмово звернутися до Адміністрації Сайту з Заявою, написаній у довільній формі. В такому випадку вся отримана від Користувача інформація видаляється з бази даних Адміністрації Сайту, що унеможливлює подальше надання Послуг Користувачу.

3.5. Виконавець обробляє тільки ті персональні дані Користувача, які були розміщені ним на Сайті. Персональні дані Користувача обробляються за допомогою програмно-апаратних та технічних засобів Сайту.

3.6. Метою обробки персональних даних користувачів є складання Бази даних користувачів Сайту для забезпечення функціонування Сайту і подальшого надання послуг Користувачу Адміністрацією Сайту.

3.7..Адміністрація Сайту зобов’язується не розголошувати отриману від Користувача інформацію.

3.8. Сторони усвідомлюють, що в результаті збою в роботі Сайту, вірусної або хакерської атаки, технічних несправностей та інших обставин персональні дані Користувача можуть стати доступними й іншим особам. Користувач розуміє і погоджується з тим, що не буде висувати претензії до Виконавця у зв’язку з цим.

Політика конфіденційності

4.1. Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Компанія збирає данні, отримані від користувачів в процесі взаємодії з ними і нашими продуктами. Користувачі надають деякі з цих даних напряму, а частину з них Компанія отримує, збираючи данні про взаємодію з користувачами та їх взаємодії з нашими продуктами. Те, які дані ми збираємо, залежить від контексту вашої взаємодії з Компанією, від обраних вами параметрів, від продуктів і компонентів, які ви використовуєте. Ми також отримуємо деякі данні про користувачів від третіх сторін. Якщо ви використовуєте або маєте намір використовувати сервіси Компанії, ми можемо попросити вас надати персональні дані. Ви можете відхилити запит про надання ваших персональних даних. Для роботи продуктів Компанії потребуються певні персональні данні. Якщо ви відмовитися від надання даних, необхідних для роботи продукту або сервісу, деякі функції або послуги можуть бути вам недоступні. Аналогічним чином, якщо нам потрібно збирати персональні данні у відповідності до закону або для складання документів, а ви не надаєте данні, ми не зможемо укласти договір.

Коли клієнт використовує пробні версії продуктів (при наявності таких версій) або отримає підтримку або професійні послуги по таким продуктам, Компанія збирає данні для надання послуг та забезпечення оптимальної комунікації з клієнтом. Наприклад:

якщо клієнт взаємодіє з торговими представниками Компанії, ми отримуємо ім’я та контакті дані клієнта, а також характер (рід) діяльності клієнта для забезпечення такої взаємодії;
якщо клієнт взаємодіє з спеціалістами служби підтримки Компанії, ми збираємо дані про пристрої та їх використання або звіти про помилки для діагностики та усунення проблем;
якщо клієнт оплачує продукти, ми збираємо дані для обробки транзакції;
якщо клієнт отримує повідомлення від Компанії, ми використовуємо дані, щоб персоналізувати зміст повідомлень;
якщо клієнт взаємодіє з Компанією для отримання професійних послуг, ми отримуємо ім’я та контакті данні призначеного контакту і використовуємо відомості, надані клієнтом, для надання запрошених послуг.
Також ми постійно збираємо загальну інформацію, коли ви заходите на наш веб-сайт. Процес збору таких даних відбувається з допомогою технологій cookies, як пояснюється нижче.

4.2. Використання персональних даних.

Компанія використовує дані, які збирає, для надання вам інтерактивних можливостей. Зокрема, ми використовуємо данні для наступних цілей:

Надання наших продуктів, в тому числі оновлень, виправлень системи безпеки та усунення недоліків, а також надання підтримки. До цього також відноситься передача даних, які потрібні для надання обслуговування або виконання запрошених транзакцій.
Покращення та розробки наших продуктів.
Персоналізація наших продуктів та надання рекомендацій.
Реклама, в тому числі відправка рекламних повідомлень, цільової реклами і актуальних для вас пропозицій. Спілкування з вами. Ми можемо використовувати ваші персональні дані для зв’язку з вами, наприклад, повідомити вас про зміну наших послуг або надіслати вам важливі повідомлення та інші подібні повідомлення, що стосуються замовлення, що було вами зроблено та зв’язатися з вами в цілях, пов’язаних з обслуговуванням.
Ми також використовуємо ці дані для ведення нашої діяльності, в тому числі для аналізу продуктивності, виконання юридичних зобов’язань, розвитку наших працівників та досліджень.

З цією метою ми об’єднуємо данні, зібрані в різних контекстах (наприклад, данні про використання двох сервісів чи продуктів Компанії) або отримані від третіх сторін, щоб надати вам більш ефективні, узгоджені і персоналізовані продукти, щоб приймати обґрунтовані бізнес-рішення і в інших обґрунтованих цілях.

4.3. Строки зберігання персональних даних

Ми зберігаємо ваші дані відповідно до корпоративного графіку збереження документації, заснованого на внутрішній схемі класифікації, яка складається з наявних функцій продуктів Компанії, а також класів та типів документів (шаблонів).

Ми розраховуємо строки зберігання персональних даних відповідно до наступних критеріів:

тривалості часового періоду, необхідного для досягнення цілей, які були підставою для збору таких даних;
припинення використання наших продуктів вами;
тривалістю часового періоду, протягом якого збереження документів із вашими даними (введеними вами даними) є доцільним для демонстрації того, що ми виконали наші зобов’язання;
будь-які строки давності, протягом яких можуть бути висунуті претензії;
будь-які строки зберігання, передбачені законом або рекомендаціями регулюючого органу;
наявність будь-яких спорів, пов’язаних з такими даними.

4.4. Причини розкриття персональних даних

Ми розкриваємо персональні данні з вашого дозволу або для проведення транзакцій або надання запрошених або санкціонованих вами продуктів. Ми також розкриваємо данні, контрольованим Компанією філіям або відділам; підрядникам, що працюють від нашого імені; на вимогу закону або для захисту прав в рамках судового процесу; для захисту наших клієнтів; для захисту життя людей; для підтримання системи безпеки наших продуктів; а також для захисту прав або власності Компанії та її клієнтів.

Може статися, що ми надамо загальну неперсоніфіковану інформацію про наших відвідувачів (наприклад, відсоток відвідувачів сайту жіночої та чоловічої статі) рекламним агенціям, бізнес партнерам, спонсорам та іншим третім сторонам, щоб налаштувати або розширити зміст і рекламу на нашому сайті для наших споживачів.

4.5. Доступ до персональних даних і управління ними

Ви можете управляти персональними даними, які Компанія отримала, і реалізувати ваші права із захисту персональних даних, звернувшись до Компанії або використати різні засоби, які ми надаємо для цього. В деяких випадках доступ до ваших персональних даних або управління ними обмежені відповідно до закону. Спосіб отримання доступу до персональних даних і управління ними також залежить від продукту (сервісу), який ви використовуєте. Наприклад, ви можете:

контролювати використання даних, що використовуються для отримання цільової реклами від Компанії, відвідавши сторінку відмови від розсилки;
обирати, яким чином ви бажаєте отримувати від Компанії рекламно-інформаційні матеріали: по електронній пошті, по телефону або звичайною поштою;
Компанія зазначає, що не до всіх персональних даних, що обробляються, можна отримати доступ або управляти ними за допомогою засобів, що вказані вище. Якщо ви хочете продивитися або налаштувати персональні дані, що обробляються Компанією, до яких неможливо отримати доступ за допомогою вказаних вище засобів або напряму через продукти (сервіси), якими ви користуєтеся, можна завжди зв’язатися з Компанією, надіславши відповідногого листа на пошту.

4.6. Захист особистої інформації

Компанія забезпечує захист персональних даних про клієнта, якими вона володіє, відповідно до законодавства України з питань захисту персональних даних. Компанія вживає відповідних заходів для забезпечення безпеки персональної інформації клієнта від втрати, неправильного використання, несанкціонованого доступу, розголошення або зміни. Однак, метод передачі інформації та метод її зберігання в мережі Інтернет не може бути повністю безпечним, тому Компанія не гарантує абсолютну безпеку персональної інформації.

4.7. Збір та використання інформації, що не є особистою

Компанія також здійснює збір даних, які не вказують безпосередньо на конкретну людину. Ми можемо збирати, використовувати, передавати і розкривати такі відомості з будь-якою метою. Ось кілька прикладів того, яку інформацію, яка не є особистою, Компанія збирає і використовує.

Ми можемо збирати таку інформацію як унікальний ідентифікатор пристрою, адресу джерела посилання, місце розташування, в якому використовується сервіс Компанії. Це допомагає нам краще зрозуміти потреби користувачів і пропонувати їм більш відповідні продукти, послуги і рекламу.

Ми можемо також збирати інформацію про те, чим цікавляться користувачі на нашому веб-сайті і при використанні інших наших продуктів і послуг. Дані відомості дозволяють нам надавати клієнтам більш корисну інформацію, а також зрозуміти, які розділи веб­сайту, продукти і сервіси користуються підвищеним інтересом. У контексті цієї Політики конфіденційності узагальнені дані розглядаються в якості інформації, що не є особистою.

Ми можемо збирати і зберігати відомості про те, яким чином ви використовуєте наші сервіси, включаючи пошукові запити. Ця інформація може використовуватися в цілях підвищення релевантності надаваних нами послуг. Подібна інформація не буде пов’язана з Вашою ІР-адресою, за винятком деяких випадків, коли це необхідно для забезпечення якості послуг, що надаються нами через Інтернет.

При об’єднанні інформації, що не є особистою, з особистою інформацією, об’єднані дані будуть вважатися особистими, поки вони залишаються об’єднаними.

Інші умови

5.1. Усі можливі суперечки, похідні від цієї Угоди або пов’язані з нею, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.

5.2. Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем і Адміністрації Сайту агентських стосунків, стосунків товариства, стосунків по спільній діяльності, стосунків особистого найму, або якихось інших стосунків, прямо не передбачених Угодою.

5.3. Визнання судом якого-небудь положення Угоди недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню не тягне за собою визнання недійсними інших положень Угоди.

5.4. Бездіяльність з боку Адміністрації Сайту у разі порушення ким-небудь з Користувачів положень Угоди не позбавляє Адміністрацію Сайту права зробити пізніше відповідні дії на захист своїх інтересів і захист авторських прав на матеріали Сайту, що охороняються відповідно до законодавства.

Користувач підтверджує, що ознайомлений з усіма пунктами цієї Угоди і безумовно приймає їх.


5.5. Товар доставляється по Україні за загальними правилами. Товар за межі України доставляється без проблем, але за додатковою домовленістю та індивідуальним підходом.

Зв’язок : +380687103534
Men4you@meta.ua

Приєднатися до очікування Ми повідомимо вас, коли товар надійде до продажу. Будь ласка, залиште свою дійсну електронну адресу.